Digital Signal Processing, zwany po polsku: cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, w skrócie CPS, to można by rzec, dziedzina nauki, to cały sztab ludzi zajmujący się opracowaniem technik i metod przetwarzania sygnału cyfrowego. W ramach tego działania, możemy tak naprawdę wyróżnić, trzy, jakże rozdzielne, jednakże ściśle przecież ze sobą związane obszary ich zastosowań, a mianowicie: cyfrowe przetwarzanie dźwięku, obrazu oraz mowy. Cały proces zaczyna się od konwersji sygnału analogowego na wersję cyfrową, który to proces jest możliwy dzięki przetwornikowi C/A. Ponieważ proces jest skomplikowany, cały czas trwają badania i poszukiwania nowych rozwiązań, które usprawniałyby jeszcze bardziej wspomniane działanie, dając na końcu idealny dźwięk lub też obraz.

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, od lat już znalazło swoje miejsce, nie tylko w elektronicznym sprzęcie wykorzystywanym do najróżniejszych pomiarów, ale także, a może przede wszystkim, w telefonii komórkowej, gdzie dzięki kompresji mowy oraz cyfrowej transmisji, uzyskaliśmy możliwość komunikowania się właśnie tą drogą. Ciekawostką jest fakt, w jak wielu miejscach możemy spotkać cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Poza telekomunikacją i informatyką, gdzie tego rodzaju rozwiązania wydają się oczywiste, także i akustyka, elektronika, medycyna czy też wojsko korzystają z rozwiązań, jakie daje nam CPS. Interesujące jest też to, co dalej będzie się działo i w jakim kierunku, nastąpi dalszy rozwój cyfrowego przetwarzania sygnałów, podsuwając nam zapewne zupełnie zaskakujące rozwiązania, które oczywiście mogą okazać się bardzo spektakularnymi.